Privacy Verklaring

 

Wij hechten veel waarde aan privacy. Hieronder vind je hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

 

Symfonieorkest De Lier vzw, gevestigd Berlaarsesteenweg 80 te 2500 Lier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Symfonieorkest De Lier

Berlaarsesteenweg 80

2500 Lier

 

e-mail: orkest@de-lier.be

www.de-lier.be

 

Paul Luyten is de Verantwoordelijke Gegevensbescherming van Symfonieorkest De Lier. Hij is bereikbaar via orkest@de-lier.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Het Symfonieorkest De Lier verwerkt de persoonsgegevens omdat de betrokkene deze gegevens zelf aan ons verstrekt of in het verleden verstrekt heeft.

 

Overzicht van de persoonsgegevens:

 

Al deze gegevens worden bijgehouden in een beveiligd bestand.

 

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

 

Het Symfonieorkest De Lier verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

 

 

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

 

Het Symfonieorkest De Lier bewaart de persoonsgegevens zolang de doelen gerealiseerd worden waarvoor deze gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Het Symfonieorkest De Lier deelt de persoonsgegevens niet met derden. Namen van sponsors worden wel publiek gemaakt op concerten (bv programmaboekje) en op de website van de vereniging.

De persoonsgegevens van de orkestleden worden gedeeld met de verzekeringsmaatschappij lichamelijke ongevallen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Iedere betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

 

Indien de betrokken persoon niet meer bereikbaar is omwille van een niet meegedeelde wijziging van adres of e-mail, dan worden deze gegevens door de vereniging op non-actief gezet.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens wordt schriftelijk gestuurd naar

Symfonieorkest De Lier vzw

Berlaarsesteenweg 80

2500 Lier

Of via mail naar orkest@de-lier.be

Eventuele klachten kunnen ingediend worden bij de Commissie Ter Bescherming van de Persoonlijk Levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 100 Brussel (commission@privacycommission.be )

 

Beveiliging

 

Het Symfonieorkest De Lier neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van de persoonsgegevens tegen te gaan.

Als er toch aanwijzingen zijn van slechte beveiliging of misbruik dan kan men dit melden via de bovenstaande contactgegevens.