In 1927 werd de Symfonische Kring "De Lier" opgericht door wijlen de Lierse toondichter Paul Van Wassenhoven. Omstreeks 1954 stopten de activiteiten.

Pas in 1965 werd opnieuw gestart met de herhalingen. Enkele oud-leden van de vroegere kring werden gedreven door het verlangen om opnieuw samen te musiceren. Onder leiding van Silveer Van den Broeck trokken zij spoedig andere muzikanten uit Lier en omgeving aan. Het orkest groeide uit tot een begeesterde groep, die in eigen stad meer dan 100 concerten in eigen beheer organiseerde. Daardoor werd in de Lierse muziekwereld een stevige reputatie opgebouwd. Ook buiten de stadsgrenzen trad het orkest op in vele steden en gemeenten. In het buitenland werd gemusiceerd in Bremerhaven, Londen en Noord-Frankrijk.

In 1972 werd de Symfonische Kring omgevormd tot Symfonieorkest "De Lier" vzw, waardoor concerten door het ministerie gepatroneerd werden. De grote verdiensten van "De Lier" zijn ongetwijfeld de traditionele jaarlijkse concerten met vooral licht klassieke muziek. Daardoor wordt aan jonge muzikanten de mogelijkheid geboden om zich, buiten de conservatoriumstudies, in een orkest in te leven en zich verder te bekwamen. Zo zijn er tientallen beroepsmuzikanten en solisten uit het orkest gegroeid. In 1988 werd Silveer Van den Broeck opgevolgd door Louis Van de Woesteyne die de traditie voortzette om professionele solisten met het orkest te laten optreden. Tussen 1994 en 2004 verjongde het orkest onder leiding van Jan Van den Broek. Onder leiding van Geert Baetens  werd het orkest in 2007 door het Orkesttornooi van de provincie Antwerpen gerangschikt in de afdeling "Uitmuntendheid". Nadien zorgde  Roald Rogiers voor verjonging. Omwille van professionele redenen (verhuis naar Zwitserland) moest hij zijn activiteiten in Lier staken. Sedert november 2011 nam Rik Ghesquière het dirigeerstokje met veel enthousiasme over.